Regulamin konkursu Facebook „Rozświetl gwiazdkę z Christmas Decorators”

 

Chcesz swój własny komplet wspaniałych lampek choinkowych LED od Christmas Decorators? Do dzieła! Nagradzamy, aż 100 osób! 

 

Zasady konkursu:

 

Kliknij w post konkursowy i weź udział w konkursie:

  

 

Regulamin konkursu „Rozświetl gwiazdkę z Christmas Decorators”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Wonderful Lighting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-578), przy ul. Stryjskiej 24, NIP: 9512412176, REGON: 364312163, KRS: 0000614792 zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, a koordynatorem agencja marketingowa Alte Media.
 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundatorem nagród jest Wonderful Lighting Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni (81-578), przy ul. Stryjskiej 24
 4. Zbieranie zgłoszeń będzie odbywać się od 05.11.2019. Ogłoszenie wyników nastąpi 20.11.2019
 5. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie regulaminu konkursu „Rozświetl gwiazdkę z Christmas Decorators”

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

 1. Uczestnikiem konkursu mogą być wszystkie osoby pełnoletnie oraz powyżej 16. r.ż. za pozwoleniem rodzica lub opiekuna prawnego posiadające konto użytkownika w serwisie Facebook.com
 2. Wykluczeni z konkursu są organizatorzy oraz koordynatorzy.
 3. Każdy może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe w serwisie Facebook „Jaki jest Twój najlepszy sposób na spędzenie Bożego Narodzenia? Oznacz osobę, bez której nie wyobrażasz sobie świąt”. Odpowiedzi należy udzielić w komentarzy pod zamieszczonym postem konkursowym w serwisie Facebook.com.
 5. Wygrywają osoby, których odpowiedzi najbardziej spodobają się niezależnemu jury w składzie: Adrianna Jasik, Patryk Zdrojewski, Michał Chojnacki
 6. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w poście opublikowanym na stronie Facebook organizatora (https://www.facebook.com/christmasdecoratorspl/). Zacytowana zostanie ich odpowiedź, imię oraz pierwsza litera nazwiska.
 7. Nagrody i instrukcja ich odbioru zostanie zwycięzcom przekazana droga elektroniczną po podaniu swoich danych osobowych. Zwycięzca swoje dane osobowe powinien podać najpóźniej do 27.11.2019 poprzez prywatną wiadomość wysłaną na stronę Facebook organizatora https://www.facebook.com/christmasdecoratorspl/

Nagrody

 1. Nagrodzonych zostanie 100 wybranych przez jury osób.
 2. Nagrodą jest jeden komplet wodoodpornych lampek choinkowych LED (kolor wybrany losowo) wraz z kablem zasilającym
 3. Komplet lampek choinkowych wysłany zostanie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD.
 4. Brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
 5. Brak możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego.
 6. Warunkiem przekazania nagród jest zgłoszenie się poprzez wiadomość na Facebooku i podania danych osobowych niezbędnych do odbioru nagrody.

Reklamacje

 1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji nie później jednak niż 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji
 2. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 4. Reklamacje należy wysyłać na adres sklep@christmasdecorators.pl
 5. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Komisji wewnętrznej listem poleconym najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. Niezastosowanie się do procedury składania reklamacji będzie podstawą jej odrzucenia.

Postanowienia końcowe

 1. Każda osoba biorąca udział w konkursie oświadcza, że zapoznała się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 2. Każda osoba biorąca udział w konkursie oświadcza, że dysponuję pełnią praw autorskich do dodanej przez siebie odpowiedzi.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
Zaufane Opinie IdoSell
4.95 / 5.00 60 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-11-15
bardzo szybka przesyła,solidne lampki i części do nich, kolejny raz kupuję ,system łączenia rewelacyjny, nareszcie nie mam kilka przedłużaczy ,wszystko na jednym
2021-12-15
Super! Polecam
pixel